Femte byggetrinn klart for salg

Det er nå lagt ut 10 nye tomter som er det femte byggetrinnet i det populære hyttefeltet.
Av de totalt 47 tomtene, befinner de fleste nye seg øverst i feltet og har en flott utsikt.
Kom og se selv hvor fint det er her!

Ta kontakt for å avtale visning.