Tomtene

5. Byggetrinn –  Se kart over byggetrinn

Består av 10 tomter som alle er byggeklare og priser etter tabell nedenfor. Tomtene har nr fra 8 til 17

Tomt Pris Størrelse Status
nr 8   ca. 500m² Solgt
nr 9   ca. 600m² Solgt
nr 10   ca. 700m² Solgt
nr 11   ca. 750m² Solgt
nr 12   ca. 700m² Solgt
nr 13   ca. 750m² Solgt
nr 14 495.000 kr ca. 800m² Ledig
nr 15   ca. 800m² Solgt
nr 16   ca. 850m² Solgt
nr 17   ca. 700m² Solgt


4. Byggetrinn
 –  Se kart over byggetrinn

Består av 6 tomter som blir byggeklare august 2014, alle er solgt i dette byggetrinn.

Tomt Pris Størrelse Status
nr 1   ca. 800m² Solgt
nr 2   ca. 500m² Solgt
nr 4   ca. 550m² Solgt
nr 5   ca. 600m² Solgt
nr 6   ca. 800m² Solgt
nr 7   ca. 700m² Solgt

3. Byggetrinn –  Se kart over byggetrinn

Består av 11 tomter som alle er byggeklare og priser etter tabell nedenfor. Tomtene har nr fra 18 til 27 og nr 3

Tomt Pris Størrelse Status
nr 18   ca. 600m² Solgt
nr 19   ca. 600m² Solgt
nr 20   ca. 600m² Solgt
nr 21   ca. 550m² Solgt
nr 22   ca. 750m² Solgt
nr 23   ca. 600m² Solgt
nr 24   ca. 700m² Solgt
nr 25   ca. 600m² Solgt
nr 26   ca. 550m² Solgt
nr 27   ca. 550m² Solgt
nr 3   ca. 700m² Solgt

2. Byggetrinn – Se kart over byggetrinn

Består av tomtene med nr fra 28 til 35, alle er solgt i dette byggetrinn.

Tomt Pris Størrelse Status
nr 28   ca. 600m² Solgt
nr 29   ca. 650m² Solgt
nr 30   ca. 650m² Solgt
nr 31   ca. 550m² Solgt
nr 32   ca. 450m² Solgt
nr 33   ca. 600m² Solgt
nr 34   ca. 550m² Solgt
nr 35   ca. 550m² Solgt

1. Byggetrinn – Se kart over byggetrinn

Består av tomtene med nr fra 36 til nr 47, alle er solgt i dette byggetrinn.

Tomt Pris Størrelse Status
nr 36   ca. 600m² Solgt
nr 37   ca. 600m² Solgt
nr 38   ca. 600m² Solgt
nr 39   ca. 650m² Solgt
nr 40   ca. 600m² Solgt
nr 41   ca. 650m² Solgt
nr 42   ca. 750m² Solgt
nr 43   ca. 650m² Solgt
nr 44   ca. 650m² Solgt
nr 45   ca. 700m² Solgt
nr 46   ca. 650m² Solgt
nr 47   ca. 600m² Solgt

 

Tomteprisen er å forstå som råtomtepris. Opparbeidelse av tomta og bygging av hytte kommer i tillegg.

Tomteprisen inkluderer tilkoplingsavgift for vann, kloakk og strøm. Selveiertomter med ferdig utstedt skjøte er inkludert i tomteprisen. Eiken Hytter står for tomtesalget og oppgjør skal skje gjennom advokatfirma. Gebyrer for tinglysing av skjøte og eventuelle pantedokumenter, kommunalt gebyr for fradeling av tomt og matrikkelbrev kommer i tillegg. Reguleres etter kommunens satser. Innmeldingsavgift i velforening kr. 3.000,- kommer også i tillegg.

Byggeklausul : Eiken Hytter skal levere bygg og Hauge Maskin skal opparbeide tomta. Pristilbud gis i hvert tilfelle.

Last ned reguleringsplan for Sandvand 701 kb
Last ned planbestemmelser 46 kb
Last ned vedtekter for velforening 1227 kb
Last ned avtale vedrørende fellesarealer 120kb
Last ned avtale veglaget Birkeland 51 kb
Last ned budskjema 112 kb

For å se disse filene, trenger du Adobe Acrobat Reader http://get.adobe.com/no/reader/